Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij met persoonsgegevens omgaan die wij verzamelen en voor welke doeleinden wij die gebruiken. We leggen ook uit hoe je deze gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. 

Persoonsgegevens en doeleinden

– Wanneer je het contactformulier invult

Wanneer je ons contactformulier invult gebruiken wij persoonsgegevens om het contact netjes af te handelen. Hiervoor gebruiken wij de gegevens die jij aan ons doorgeeft; je naam en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om je verzoek te kunnen afhandelen.

– Wanneer je je aanmeldt als student of vrijwilliger

Wanneer je het aanmeldformulier invult om je op te geven als student of vrijwilliger vragen wij naar je naam, e-mailadres, telefoonnummer en moedertaal. Deze gegevens hebben wij nodig om contact tussen jou en je taalmaatje te leggen. Het kan zijn dat we je e-mailadres gebruiken voor het sturen van een nieuwsbrief. 

Cookies

Praat Nederlands Met Me maakt geen gebruik van cookies. 

Beveiligen

Om jouw gegevens te beschermen nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerden te voorkomen. Hiervoor hebben wij een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo is toegang tot persoonlijke gegevens afgeschermd, worden veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en hebben alleen noodzakelijke personen toegang tot persoonsgegevens.

Minderjarigen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen dit echter moeilijk met zekerheid controleren. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pnmm.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zullen wij op onze website publiceren. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Je kunt daarvoor een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar info@pnmm.nl.  Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Mocht het niet binnen deze periode lukken, brengen we je hiervan per mail op de hoogte.

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 27 juni 2021.