Het team

Praat Nederlands Met Me draait geheel op de inzet van deze enthousiaste medewerkers! Leer ons beter kennen:

Sujet Shams

Projectleider PNMM

Sinds 2022 heeft Stichting Warm Welkom het platform PNMM overgenomen. En vanaf het begin wordt het project binnen onze stichting geleid door Sujet Shams. Zij houdt zich bezig met alles wat PNMM mogelijk maakt. Door bijvoorbeeld het contact te onderhouden met samenwerkingspartners en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Ze begeleidt stagiaires, vrijwilligers en benadert fondsen.

´´Het was een uitdaging om het platform over te nemen van de initiatiefnemers. Dat wil je natuurlijk zorgvuldig kunnen doen, terwijl je tegelijkertijd een eigen netwerk opbouwt en ideeën uitwerkt. We proberen er iets moois van te maken. Een platform waar mensen elkaar kunnen leren kennen en van elkaar leren. Een platform dat hopelijk zal zorgen voor duurzame verbindingen, ook in de toekomst.´´

Marcelle Miles

Oprichtster
partners

De overname van PNMM is mogelijk gemaakt door Marcelle. Zij zag vrijwel meteen potentie in het initiatief dat ooit door een aantal studenten was opgestart. Waarom bij Warm Welkom?

¨Onze Stichting heeft als doelstelling nieuwkomers wegwijs te maken in de Nederlandse maatschappij. Taal is een ontzettend belangrijk onderdeel daarvan. Stichting Warm Welkom is natuurlijk geen taalinstituut, maar kan wel door middel van georganiseerde activiteiten op een verbindende manier bijdragen aan taalinitiatieven. Zoals we momenteel een praatcafé hebben op onze stichting of een initiatief als Praat Nederlands Met Me verder uitbouwen.¨