Waarschijnlijk komt dit voor velen als een verrassing, voor ons eigenlijk een beetje ook.
Zoals bij veel van jullie bekend, bestaat de gehele organisatie van PNMM uit vrijwilligers. Alhoewel we allemaal altijd met enorm veel plezier betrokken zijn geweest bij PNMM, kost het runnen van een organisatie ook veel tijd. En daar komen we helaas in tekort.

Na lang wikken en wegen, en na alle opties zorgvuldig te hebben overwogen, zijn we tot de beslissing gekomen dat het de beste keuze is om PNMM af te sluiten. Dit houdt in dat we stoppen met het maken van nieuwe matches en het ondersteunen van bestaande koppels.

Een verdrietig moment, maar wat een mooie tijd is het geweest! PNMM is ten tijde van een pandemie uit de grond gestampt en enorm gegroeid. Honderden taalmaatjes hebben wij aan elkaar gekoppeld! We blikken terug op een succesvol initiatief en zijn niets minder dan trots. Wij blijven pal achter onze missie staan: het bevorderen van de wederzijdse integratie en hopen dat we er met z’n allen een steentje aan hebben kunnen bijdragen.